Devino membru

Înscrierea în ARTLIT - Asociaţia Română a Traducătorilor Literari:

Poate deveni membru al Asociației orice traducător de opere literare şi ştiinţifice în limba română, cu condiţia să aibă cel puţin o lucrare publicată sau în curs de publicare prin încheierea unui contract – carte, articol în revistă, piesă de teatru, scenariu etc.

Solicitanţii trebuie să respecte statutul Asociaţiei și Codul deontologic, să achite anual cotizaţia și să susțină, în măsura cunoștințelor și posiblităților, inițiativele și acțiunile ARTLIT.

Formular de înscriere: editabil / printabil

Formularul completat și semnat se trimite prin email la artlit@artlit.ro sau office@artlit.ro, împreună cu dovada achitării cotizației anuale.

Cuantumul cotizației pentru anul în curs este de 100 lei.

Beneficiar: ARTLIT – Asociația Română a Traducătorilor Literari
Cont IBAN: RO89 INGB 0000 9999 0483 0103 (lei), ING Bank
Cod Fiscal/CUI: 33898111

Beneficiile membrilor ARTLIT:

  • afilierea la o asociație care promovează profesionalismul, etica și deontologia în traducerile literare;
  • statutul profesional de membru al unei asociaţii care face parte din Consiliul European al Traducătorilor Literari (CEATL);
  • prezentarea activității de traduceri și promovare profesională – catalogul traducătorilor online, menționarea în articole, invitații de participare la interviuri, lansări, evenimente organizate de instituțiile și publicațiile partenere ARTLIT;
  • consultanță fiscală și juridică pentru contracte / soluționare amiabilă a litigiilor / recuperare creanțe, asistență depunere declarații fiscale / înaintare contestații;
  • informații privind oportunități de perfecționare profesională, stagii de lucru / schimb de experiență, burse, asistență în depunerea candidaturilor;
  • schimb de experienţă și informaţii cu colegi din ţară și din asociațiile similare din străinătate;
  • participare preferențială la evenimentele cu acces restrâns organizate de ARTLIT și instituțiile partenere;
  • acces la listele de informare / grupul de corespondență și sesiunile consultative rezervate membrilor; 
  • dreptul de a utiliza sigla ARTLIT în demersurile proprii de promovare profesională (CV, website, profiluri online etc.).