Devino membru

Înscrierea în ARTLIT - Asociaţia Română a Traducătorilor Literari:

Poate deveni membru al Asociației orice traducător de opere literare şi ştiinţifice în limba română, cu condiţia să aibă cel puţin o traducere publicată sau în curs de publicare prin încheierea unui contract de cesiune a drepturilor de autor – carte, articol în revistă, piesă de teatru, scenariu etc. (nu sunt luate în considerare lucrările publicate în regim propriu).
 
Solicitanţii trebuie să respecte statutul Asociaţiei și Codul deontologic, să achite anual cotizaţia și să susțină, în măsura cunoștințelor și posiblităților, inițiativele și acțiunile ARTLIT.
 
Formular de înscriere: editabil / printabil

Formularul completat și semnat se trimite prin e-mail pe adresa artlit@artlit.ro. În cazul în care solicitarea de înscriere este aprobată, veți primi pe adresa de e-mail pe care ați furnizat-o în cererea de înscriere informațiile necesare pentru achitarea cotizației de membru. Nu se percepe nicio altă taxă de înscriere sau plată pentru analiza cererilor de adeziune.  

Cuantumul cotizației pentru anul 2024 este de 150 lei.

Traducătorii care urmează un program de formare academică asociat cu traducerea literară (licență, masterat) beneficiază pe perioada studiilor de o reducere de 50% din cuantumul cotizației. 

 • ARTLIT este o organizație apolitică și independentă, care nu beneficiază de finanțare de la nicio altă instituție de stat sau privată, astfel încât cotizațiile membrilor sunt indispensabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Asociației: actualizarea periodică a datelor la Ministerul Justiției, depunerea situațiilor financiare anuale, găzduirea și întreținerea website-ului artlit.ro, achitarea cotizației la CEATL - Consiliul European al Asociațiilor de Traducători Literari.
 • Pentru ARTLIT, susținerea drepturilor și intereselor morale, juridice și economice ale traducătorilor literari este o prioritate, care nu se regăsește pe agenda publică a niciunei alte organizații sau instituții din România, în contextul în care veniturile traducătorilor de cărți sunt tot mai mici, iar condițiile de trai și obligațiile fiscale - tot mai apăsătoare.   

Beneficiile membrilor ARTLIT:

 • afilierea la o asociație care promovează profesionalismul și etica în domeniul traducerilor literare;
 • statutul profesional de membru al unei asociaţii care face parte din Consiliul European al Traducătorilor Literari (CEATL);
 • prezentarea activității de traduceri și promovare profesională – catalogul traducătorilor online, menționarea în articole, invitații de participare la interviuri, lansări, evenimente organizate de instituțiile și publicațiile partenere ARTLIT;
 • consultanță fiscală și juridică pentru contracte / soluționare amiabilă a litigiilor / recuperare creanțe, asistență depunere declarații fiscale / înaintare contestații;
 • informații privind oportunități de perfecționare profesională, stagii de lucru / schimb de experiență, burse, asistență în depunerea candidaturilor;
 • schimb de experienţă și informaţii cu colegi din ţară și din asociațiile similare din străinătate;
 • participare preferențială la evenimentele cu acces restrâns organizate de ARTLIT și instituțiile partenere;
 • acces la listele de informare / grupul de corespondență și sesiunile consultative rezervate membrilor
 • dreptul de a utiliza sigla ARTLIT în demersurile proprii de promovare profesională (CV, website, profiluri online etc.).