Profesia

Drepturile traducătorilor literari

Având în vedere că legislația în vigoare acordă protecția drepturilor și anumite avantaje fiscale traducătorilor literari în calitate de autori, nu este recomandată traducerea cărților în baza contractelor de prestări servicii.

Situația curentă

 Actualizare 4 aprilie 2022 

Recomandări contractuale

ARTLIT recomandă respectarea următoarelor cerințe în contractele de cesiune a drepturilor de autor pentru traduceri literare.

Model de contract

Acest document are scop ilustrativ și nu constituie consultanță de specialitate. Se recomandă apelarea la servicii calificate pentru orice problemă de natură juridică.

Impozitare drepturi de autor - CALCULATOR

Veniturile din drepturi de autor (D.A.) fac parte din categoria distinctă a veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală (DPI) și beneficiază de un regim fiscal special.

Burse și stagii de perfecționare

Burse pentru traducători, granturi și stagii de perfecționare continuă

 

PREMII

Premii pentru traduceri literare