Impozitare drepturi de autor - CALCULATOR

Calcul tarif net/brut când se reține numai impozitul

Estimare tarif net/brut când se rețin impozitul și contribuțiile sociale

Introduceți tariful în rubrica respectivă, folosind punctul pentru desparțirea zecimalelor.
Calculul se va face automat.

CALCULATOR impozitare venituri din drepturi de autor

 

Venit impozabil Impozit
(reținut la sursă)
Venit net
înainte de achitarea CAS(S)
- lei - lei - lei

Dacă ați obținut venituri și din salariu și / sau pensie, nu datorați contribuțiile sociale (CAS pensie și CASS sănătate) pentru veniturile din drepturi de autor.

Pentru venituri brute anuale sub plafon, nu se datorează CAS(S), contribuțiile de asigurări sociale pentru pensie și sănătate, însă se pot achita opțional, pe baza Declarației Unice.
Vezi tab Contribuțiile sociale.

Pentru venituri brute anuale care ating sau depășesc plafonul, CAS(S) se rețin la sursă sau se achită pe baza Declarației Unice, după caz.
Vezi tab Contribuțiile sociale

Contribuțiile de asigurări sociale pentru pensie și / sau sănătate se achită pe baza Declarației Unice.

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN DREPTURI DE AUTOR

Veniturile din drepturi de autor (D.A.) fac parte din categoria distinctă a veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală (DPI) și beneficiază de un regim fiscal special [Cod Fiscal art. 155 c]

Din veniturile D.A. obținute în baza contractelor de cesiune a drepturilor de autor pentru traduceri, plătitorii de venituri (editurile) reţin la sursă impozitul şi, numai în anumite condiţii, și contribuţiile de asigurări sociale pentru pensie și sănătate.

Cotele obligaţiilor fiscale în vigoare aplicabile veniturilor D.A. sunt:

 1. impozit pe venit 10%
 2. contribuţia pentru asigurări sociale CAS (pensie) 25%
 3. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate CASS 10%

Legislația în vigoare acordă persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală posibilitatea de a beneficia de o cotă forfetară neimpozabilă de 40% din venitul brut [Cod Fiscal art. 72 (2)].

 

Procentele impozitului și contribuțiilor sociale se aplică la venitul net impozabil (brut total minus cota forfetară).

IMPOZITUL se reţine la sursă de către editură [Cod Fiscal art. 72 (4)].

DACĂ, PE LÂNGĂ VENITURILE DIN DREPTURI DE AUTOR, TRADUCĂTORUL ESTE ȘI SALARIAT sau PENSIONAR, NU DATOREAZĂ CONTRIBUȚII SOCIALE ȘI NU ARE NICIO OBLIGAȚIE DECLARATIVĂ [Cod Fiscal art. 154 h, h1].

CONTRIBUȚIILE SOCIALE CAS și CASS se vor reține la sursă de către editură SAU se vor achita prin Declarația Unică, în funcție de situație => vezi (click tab) Contribuțiile sociale


 

CONTRIBUŢIILE SOCIALE

Dacă este și salariat sau pensionar, traducătorul nu are obligația de a plăti contribuții sociale pentru veniturile din drepturi de autor.

Pentru veniturile obținute în 2023: CONTRIBUŢIILE SOCIALE sunt datorate de traducătorii care realizează, cumulat, din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor), venituri totale peste un anumit plafon anual, baza de calcul fiind diferită în funcție de situație, după cum urmează:  
 
 

CAS - contribuția socială (pentru pensie): 

 • Dacă veniturile anuale se situează sub plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, NU se datorează CAS;
 • Dacă veniturile anuale sunt cuprinse între cel puțin 12 și 24 salarii minime brute pe țară, se datorează CAS 25% aplicat la o bază de calcul egală cu 12 salarii minime brute pe țară, 
 • Dacă veniturile anuale sunt egale cu cel puțin 24 salarii minime brute pe țară, se datorează CAS 25% aplicat la o bază de calcul egală cu 24 salarii minime brute pe țară  

Legea nu reglementează un nivel maxim al contribuțiilor pentru pensie. Astfel, dacă doresc să beneficieze de o pensie mai mare la retragerea din activitate, traducătorii pot opta să achite CAS 25% la o bază de calcul oricât de mare peste nivelul minim prevăzut în fiecare din situațiile de mai sus.

 

CASS - contribuția socială de sănătate

 • Dacă veniturile anuale se situează sub plafonul de 6 salarii minime brute pe țară, NU se datorează CASS;
 • Dacă veniturile anuale sunt cuprinse între cel puțin 6 și 12 salarii minime brute pe țară, se datorează CASS 10% aplicat la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară;
 • Dacă veniturile anuale sunt cuprinse între cel puțin 12 și 24 salarii minime brute pe țară, se datorează CASS 10% aplicat la o bază de calcul egală cu 12 salarii minime brute pe țară;
 • Dacă veniturile anuale sunt cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe țară, se datorează CASS 10% aplicat la o bază de calcul egală cu 24 salarii minime brute pe țară.  

Dacă nu obțin venituri anuale egale cu cel puțin 6 salarii minime brute pe țară, dar vor să beneficieze de asigurare medicală, traducătorii se pot asigura voluntar, achitând CASS 10% din plafonul de 6 salarii minime brute pe țară. În acest sens, vor completa pe Declarația unică suma aferentă, în capitolul II, Subsecțiunea II.2.2 [Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) estimată], rubrica B (Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS).

 

CALCULAREA PLAFONULUI în funcție de salariul minim brut:

Salariul minim brut lunar în anul 2022 a fost 2550 lei (Sursa), deci plafonul anual pentru 2022 a fost 30600 lei (brut total de minim 51000 lei minus cota forfetară 40%).

Salariul minim brut lunar în anul 2023 este 3000 lei (Sursa). În toate situațiile de mai sus, plafonul se referă la venitul brut impozabil (brut total minus cota forfetară 40%), astfel: 

 • Baza de calcul egală cu 6 salarii minime brute = 18000 lei (venit brut 30000 lei minus 40%)
 • Baza de calcul egală cu 12 salarii minime brute = 36000 lei (venit brut 60000 lei minus 40%)
 • Baza de calcul egală cu 24 salarii minime brute = 72000 lei (venit brut 120000 lei minus 40%)

 

CONTRIBUȚIILE SOCIALE SE REȚIN LA SURSĂ NUMAI ÎN DOUĂ SITUAȚII:

 1. dacă traducătorul obține de la o singură editură un venit net (venit brut minus cota forfetară) pentru anul curent cel puțin egal cu plafonul prevăzut. În acest caz, în contract se va face mențiunea expresă că editura respectivă va calcula și achita la bugetul de stat și contribuțiile sociale (pe lângă impozit) prin reținere la sursă. 
 2. dacă traducătorul obține venituri de la mai multe edituri, iar venitul net (venit brut minus cota forfetară) de la cel puțin o editură este egal sau mai mare decât plafonul prevăzut. În acest caz, traducătorul va desemna (menționând ca atare în contract) editura de la care va obține venituri cel puțin egale cu plafonul și care va avea obligația să calculeze și să achite la bugetul de stat și contribuțiile sociale (pe lângă impozit) prin reținere la sursă. 

În cazurile în care contribuția socială pentru pensie se reține la sursă, traducătorul poate opta pentru o bază de calcul mai mare decât plafonul prevăzut, în contractul cu editura menționându-se suma respectivă (venitul la care se va aplica procentul CAS 25%). 

* * *

Dacă obține venituri de la mai multe edituri, iar veniturile estimate din fiecare sursă sunt sub plafonul prevăzut pentru anul în curs, și numai cumulate depășesc plafonul pentru care se datorează contribuția, traducătorul are obligația să depună Declarația unică. 

* * *

În cazul în care traducătorul a depus Declarația unică în care a estimat că va realiza în cursul anului venituri de la mai multe edituri, veniturile din fiecare sursă fiind sub plafon, dar cumulate depășind plafonul, și totuși în cursul anului încheie un contract a cărui valoare este cel puțin egală cu plafonul prevăzut, nu se aplică reținerea la sursă a contribuțiilor, iar traducătorul va depune Declarația rectificativă în anul următor pentru veniturile reale obținute în anul în curs.  

 

DECLARAȚIA UNICĂ 

 

DECLARAȚIA UNICĂ se depune în fiecare an până pe data de 25 mai pentru veniturile din anul anterior și estimarea veniturilor din anul în curs.

Verificați versiunea actualizată a Declarației Unice pe site-ul ANAF.

 

Declarația Unică se poate depune:

 

Declarația completată și VALIDATĂ se transmite electronic după primirea mesajului FORMULAR VALIDAT; urmată de primirea indexului de confirmare a depunerii. 

- Puteți descărca recipisa care confirmă validarea declarației de aici.

- Dacă declarația nu a fost validată, trebuie să o depuneți din nou. 

 

Declaraţia unică

 și Indexul de încărcare al acesteia (recipisa din mesageria spațiului virtual creat pe site-ul ANAF), precum și dovada achitării contribuțiilor sociale (pentru pensie și/sau sănătate) sunt necesare ulterior pentru încheierea contractului de asigurare cu casa teritorială de pensii, respectiv pentru obținerea adeverinței de asigurat de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate de care aparține traducătorul.

Contribuțiile sociale se pot achita în contul unic 5504, "Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire" menționat pe site-ul ANAF: Coduri IBAN. Alegeți județul/sectorul de care aparțineți și identificați codul IBAN corespunzător contului 5504 (Ctrl + F > căutare “5504”). Plățile se pot face în numerar sau cu card bancar, la Trezorerie, online, prin

ghișeul.ro, prin mandat poștal ori prin virament bancar.

Dacă informațiile deja comunicate se modifică ulterior în decursul anului, se vor depune declaraţii rectificative de câte ori este cazul (ex. dacă se constată că estimările iniţiale privind plafonul au fost greşite). Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele corespunzătoare capitolului respectiv (ex. Declaraţie rectificativă privind Capitolul ...).


Cei care depun Declarația Unică au posibilitatea de a opta pe baza acesteia pentru redirecționarea către un ONG a unui procent de până la 3,5% din impozitul pe venitul din anul precedent, completând Secțiunea I.9, DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL.