Calculator de venituri

CALCULATOR impozitare venituri din drepturi de autor

 

Venit impozitabil Impozit
(reținut la sursă)
Venit net
(achitat traducătorului)
- lei - lei - lei

Dacă ați obținut venituri și din salariu și / sau pensie, nu datorați contribuțiile sociale (CAS pensie și CASS sănătate) pentru veniturile din drepturi de autor.

Pentru venituri brute anuale mai mici decât plafonul de 44600 lei valabil pentru anul 2020, plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru pensie și sănătate este facultativă.

Dacă nu atingeți plafonul, dar doriți să vă asigurați în sistemul public de pensii și/sau sănătate, puteți opta pentru achitarea voluntară a contribuțiilor sociale (pentru pensie și / sau sănătate) pe baza Declarației Unice.

Contribuțiile de asigurări sociale pentru pensie și / sau sănătate se achită pe baza Declarației Unice.

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN DREPTURI DE AUTOR

Veniturile din drepturi de autor (D.A.) fac parte din categoria distinctă a veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală (DPI) și beneficiază de un regim fiscal special.

Din veniturile D.A. obținute în baza contractelor de cesiune a drepturilor de autor pentru traduceri, plătitorii de venituri (editurile) reţin la sursă impozitul şi, numai în anumite condiţii, și contribuţiile de asigurări sociale pentru pensie și sănătate.

Cotele obligaţiilor fiscale în vigoare aplicabile veniturilor D.A. sunt:

 1. impozit pe venit 10%
 2. contribuţia de asigurări sociale CAS (pt. pensie) 25%
 3. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate CASS 10%

Legislația în vigoare acordă persoanelor care obțin venituri D.A. avantajul de a beneficia de o cotă  forfetară neimpozabilă de 40% din venitul brut.

Procentele impozitului și contribuțiilor sociale se aplică la venitul net impozabil (brut total minus cota forfetară).

IMPOZITUL se reţine la sursă de către editură.

CONTRIBUŢIILE SOCIALE

CONTRIBUŢIILE SOCIALE (CAS pensie şi CASS sănătate) sunt datorate de traducător numai dacă veniturile anuale pe care le obține din D.A. ating plafonul reprezentând 12 salarii minime brute lunare.

 • Salariul minim brut lunar în anul 2020 este de 2230 lei, deci plafonul anual este 26760 lei (brut total de minim 44600 lei minus cota forfetară 40%). Dacă obține venituri din D.A. mai mici de  această sumă, traducătorul nu are nicio obligație declarativă către bugetul de stat.
 • Dacă estimează că vor atinge plafonul în anul în curs, traducătorii vor achita contribuțiile sociale pe baza Declarației Unice.
 • Sunt scutiţi de obligaţia de a plăti contribuţii sociale traducătorii care sunt şi pensionari, precum şi cei care obţin simultan şi venituri din salarii
 • Plătitorul de venit (editura) va reține la sursă, pe lângă impozit, și contribuțiile sociale numai în două situații:
  1. dacă traducătorul obține doar de la acea editură venituri peste plafon 
  2. dacă traducătorul obține de la două sau mai multe edituri venituri cumulate care ating sau depășesc plafonul și dacă traducătorul desemnează editura respectivă să îi rețină contribuțiile sdociale (dacă nu desemnează o anumită editură în acest scop, traducătorul își va achita singur contribuțiile pe baza Declarației Unice)

DECLARAȚIA UNICĂ

Dacă nu ating plafonul, dar vor să se asigure în sistemul public de pensii și/sau sănătate, traducătorii pot opta pentru plata voluntară a contribuţiilor sociale pe baza Declarației Unice:

 • CAS (pensie) 25% se aplică la un venit lunar la alegere, dar nu mai mic decât salariul minim brut pe țară (contribuția minimă pentru pensie este de  25% x 2230 = 558 lei / lună). Nu este reglementat un plafon maxim al venitului lunar asigurat.
 • CASS (sănătate) 10% se datorează pentru 12 luni și se aplică la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute (adică: 10% x 6 x 2230 lei = total 1338 lei în anul 2020).
 • Declaraţia unică și Indexul de încărcare al acesteia (recipisa din mesageria spațiului virtual creat pe site-ul ANAF), precum și dovada achitării contribuțiilor sociale (pentru pensie și/sau sănătate) sunt necesare ulterior pentru încheierea contractului de asigurare cu casa teritorială de pensii, respectiv pentru obținerea adeverinței de asigurat de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate de care aparține traducătorul.

Contribuțiile sociale se pot achita în contul unic 5504, "Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire" menționat pe site-ul ANAF: Coduri IBAN. Alegeți județul/sectorul de care aparțineți și identificați codul IBAN corespunzător contului 5504 (Ctrl + F > căutare “5504”). Plățile se pot face în numerar sau cu card bancar, la Trezorerie, online, prin ghișeul.ro, prin mandat poștal ori prin virament bancar.

DECLARAȚIA UNICĂ se depune până pe 30 iunie 2020 pentru veniturile din 2019 și estimarea veniturilor din 2020.

 • Dacă informațiile deja comunicate prin intermediul Declarației Unice se modifică ulterior în decursul anului, se vor depune declaraţii rectificative de câte ori este cazul (ex. dacă se constată că estimările iniţiale privind plafonul au fost greşite). Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele corespunzătoare capitolului respectiv (ex. Declaraţie rectificativă privind Capitolul ...).

Declarația Unică se poate depune:

Cei care depun Declarația Unică au posibilitatea de a opta pe baza acesteia pentru redirecționarea către un ONG a unui procent de până la 3,5% din impozitul pe venitul din anul precedent, completând Secțiunea 6, DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL.