Impozitare drepturi de autor - CALCULATOR

Calcul tarif net/brut când se reține numai impozitul

Estimare tarif net/brut când se rețin impozitul și contribuțiile sociale

Introduceți tariful în rubrica respectivă, folosind punctul pentru desparțirea zecimalelor.
Calculul se va face automat.

CALCULATOR impozitare venituri din drepturi de autor

 

Venit impozabil Impozit
(reținut la sursă)
Venit net
înainte de achitarea CAS(S)
- lei - lei - lei

Dacă ați obținut venituri și din salariu și / sau pensie, nu datorați contribuțiile sociale (CAS pensie și CASS sănătate) pentru veniturile din drepturi de autor.

Pentru venituri brute anuale sub plafon, nu se datorează CAS(S), contribuțiile de asigurări sociale pentru pensie și sănătate, însă se pot achita opțional, pe baza Declarației Unice.
Vezi tab Contribuțiile sociale.

Pentru venituri brute anuale care ating sau depășesc plafonul, CAS(S) se rețin la sursă sau se achită pe baza Declarației Unice, după caz.
Vezi tab Contribuțiile sociale

Contribuțiile de asigurări sociale pentru pensie și / sau sănătate se achită pe baza Declarației Unice.

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN DREPTURI DE AUTOR

 

Veniturile din drepturi de autor (D.A.) fac parte din categoria distinctă a veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală (DPI) și beneficiază de un regim fiscal special [Cod Fiscal art. 155 c]

Din veniturile D.A. obținute în baza contractelor de cesiune a drepturilor de autor pentru traduceri, plătitorii de venituri (editurile) reţin la sursă impozitul şi, numai în anumite condiţii, și contribuţiile de asigurări sociale pentru pensie și sănătate.

Cotele obligaţiilor fiscale în vigoare aplicabile veniturilor D.A. sunt:

 1. impozit pe venit 10%
 2. contribuţia pentru asigurări sociale CAS (pensie) 25%
 3. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate CASS 10%

Legislația în vigoare acordă persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală posibilitatea de a beneficia de o cotă forfetară neimpozabilă de 40% din venitul brut [Cod Fiscal art. 72 (2)].

Procentele impozitului și contribuțiilor sociale se aplică la venitul net impozabil (brut total minus cota forfetară).

IMPOZITUL se reţine la sursă de către editură [Cod Fiscal art. 72 (2), (4)].

DACĂ, PE LÂNGĂ VENITURILE DIN DREPTURI DE AUTOR, TRADUCĂTORUL ESTE ȘI SALARIAT sau PENSIONAR, NU DATOREAZĂ CONTRIBUȚII SOCIALE ȘI NU ARE NICIO OBLIGAȚIE DECLARATIVĂ [Cod Fiscal art. 154 h, h1].

CONTRIBUȚIILE SOCIALE CAS și CASS se vor reține la sursă de către editură SAU se vor achita prin Declarația Unică, în funcție de situație => vezi (click tab) Contribuțiile sociale

CONTRIBUŢIILE SOCIALE

 

CONTRIBUŢIILE SOCIALE (CAS pensie şi CASS sănătate) sunt datorate de traducător numai dacă veniturile anuale pe care le obține din D.A. ating plafonul reprezentând 12 salarii minime brute lunare [Cod Fiscal art. 148 (1)].

 • Salariul minim brut lunar în anul 2021 a fost 2300 lei (Sursa), deci plafonul anual pentru 2021 a fost 27600 lei (brut total de minim 46000 lei minus cota forfetară 40%).
 • Salariul minim brut lunar în anul 2022 este 2550 lei (Sursa), deci plafonul anual pentru 2022 este 30600 lei (brut total de minim 51000 lei minus cota forfetară 40%).

 

(1) Contribuții sociale OBLIGATORII - când se rețin la sursă: Plătitorul de venit (editura) va reține la sursă, pe lângă impozit, și contribuțiile sociale numai în două situații:

 1. dacă traducătorul obține doar de la acea editură venituri peste plafon [Cod Fiscal art. 151 (5)]
 2. dacă traducătorul obține venituri de la două sau mai multe edituri, iar veniturile estimate de la cel puțin o editură ating sau depășesc plafonul, traducătorul desemnează editura respectivă prin contract să îi rețină contribuțiile sociale [Cod Fiscal art. 151 (6)]

Dacă de la două sau mai multe edituri obține venituri care, numai prin cumulare, ating sau depășesc plafonul, traducătorul își va achita singur contribuțiile pe baza Declarației Unice [Cod Fiscal art. 151 (7)].

 

(2) Contribuții sociale OBLIGATORII - când se achită de către traducător: Dacă estimează că vor atinge plafonul în anul în curs, traducătorii trebuie să achite contribuțiile sociale pe baza Declarației Unice.

 • CAS (pensie) 25% se aplică la un venit lunar la alegere, dar nu mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară (contribuția minimă pentru pensie este de 25% x 2550 = 637,5 lei / lună). Nu este reglementat un plafon maxim al venitului lunar asigurat [Cod Fiscal art. 148 (1)]
 • CASS (sănătate) 10% se aplică la baza anuală de calcul reprezentată de echivalentul a 12 salarii salarii minime brute pe țară, adică: 10% x 12 x 2550 lei = total 1530 lei pentru anul 2022 [Cod Fiscal art. 170 (4)]

 

(3) Contribuții sociale NEOBLIGATORII: Dacă obține venituri din drepturi de autor mai mici decât plafonul, traducătorul nu are nicio obligație declarativă și nu trebuie să achite contribuții sociale. În această situație, nu poate apela la sistemul medical de stat și nici nu va beneficia de pensie. De asemenea, dacă este și salariat sau pensionar, traducătorul nu are obligația de a plăti contribuții sociale pentru veniturile din drepturi de autor.

 

(4) Contribuții sociale NEOBLIGATORII - achitare voluntară de către traducătorDacă nu ating plafonul, dar vor să se asigure în sistemul public de pensii și / sau sănătate, traducătorii pot opta pentru plata voluntară a contribuţiilor sociale pe baza Declarației Unice:

 • CAS (pensie) 25% se aplică la un venit lunar la alegere, dar nu mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară (contribuția minimă pentru pensie este de 25% x 2550 = 637,5 lei / lună). Nu este reglementat un plafon maxim al venitului lunar asigurat. 
 • CASS (sănătate) 10% se aplică la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară, adică: 10% x 6 x 2550 lei = total 1530 lei pentru anul 2022 [Cod Fiscal art. 174 (18)]

 

DECLARAȚIA UNICĂ 

 

DECLARAȚIA UNICĂ se depune în fiecare an până pe data de 25 mai pentru veniturile din anul anterior și estimarea veniturilor din anul în curs.

Verificați versiunea actualizată a Declarației Unice pe site-ul ANAF.

Declarația Unică se poate depune:

După ce completați declarația, apăsați butonul VALIDEAZĂ FORMULARUL. Puteți transmite electronic declarația după ce primiți mesajul FORMULAR VALIDAT; ulterior veți primi indexul de confirmare a depunerii. 

- Puteți descărca recipisa care confirmă validarea declarației de aici.

- Dacă declarația nu a fost validată, trebuie să o depuneți din nou. 

 

Declaraţia unică și Indexul de încărcare al acesteia (recipisa din mesageria spațiului virtual creat pe site-ul ANAF), precum și dovada achitării contribuțiilor sociale (pentru pensie și/sau sănătate) sunt necesare ulterior pentru încheierea contractului de asigurare cu casa teritorială de pensii, respectiv pentru obținerea adeverinței de asigurat de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate de care aparține traducătorul.

Contribuțiile sociale se pot achita în contul unic 5504, "Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire" menționat pe site-ul ANAF: Coduri IBAN. Alegeți județul/sectorul de care aparțineți și identificați codul IBAN corespunzător contului 5504 (Ctrl + F > căutare “5504”). Plățile se pot face în numerar sau cu card bancar, la Trezorerie, online, prin ghișeul.ro, prin mandat poștal ori prin virament bancar.

Dacă informațiile deja comunicate se modifică ulterior în decursul anului, se vor depune declaraţii rectificative de câte ori este cazul (ex. dacă se constată că estimările iniţiale privind plafonul au fost greşite). Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele corespunzătoare capitolului respectiv (ex. Declaraţie rectificativă privind Capitolul ...).


Cei care depun Declarația Unică au posibilitatea de a opta pe baza acesteia pentru redirecționarea către un ONG a unui procent de până la 3,5% din impozitul pe venitul din anul precedent, completând Secțiunea I.9, DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL.