Statut

Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, având denumire rezervată prin dovada
disponibilităţii denumirii cu numărul 137109 din 18.07.2014 eliberată de către Ministerul Justiţiei
– Departamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

STATUTUL ASOCIAȚIEI ARTLIT