Statut

ARTLIT - Asociația Română a Traducătorilor Literari este persoană juridică română de drept privat, organizație non-guvernamentală înființată în baza Ordonanței 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații, având denumire rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 137109 din 18.07.2014 eliberată de către Ministerul Justiţiei – Departamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

Scopul Asociaţiei vizează apărarea intereselor literare, juridice și economice ale traducătorilor literari din România prin promovarea aplicării legislației în vigoare și a recunoașterii lor de către instituții. De asemenea, oferirea de consiliere și oportunități de formare profesională traducătorilor literari și susținerea lor în obținerea unor condiții de lucru demne, care să contribuie la creșterea calității în domeniul traducerii de carte. 

 

Accesați textul integral: STATUTUL ASOCIAȚIEI ARTLIT