Model de contract

Prezentul model de contract a fost elaborat din necesitatea de a sugera modalități de optimizare a practicilor curente în domeniul contractării traducerilor literare și conține clauze în acord cu prevederile legislației în vigoare în România, precum și cu recomandările Directivei (UE) 2019/790 privind drepturile de autor.

Acest model de contract are exclusiv scop ilustrativ și nu constituie consultanță juridică sau profesională. Se recomandă apelarea la servicii calificate pentru orice problemă de natură juridică.

Model de contract