Model de contract

Scopul elaborării acestui model de contract vizează optimizarea practicilor curente în domeniul contractării traducerilor literare și conține clauze în acord cu prevederile legislației în vigoare în România – Legea nr. 8/1996 (ult. actualiz. 2022). Acest document are scop ilustrativ și nu constituie consultanță de specialitate. Se recomandă apelarea la servicii calificate pentru orice problemă de natură juridică.

  Model de contract     Vezi și alte tipuri de contracte / modele de acte în secțiunea rezervată membrilor.