Cod deontologic

Membrii Asociației Române a Traducătorilor Literari - ARTLIT își asumă următoarele obligații în exercitarea profesiei de traducător literar:

  1. Să traducă exclusiv din/în limbi pe care le cunosc la un nivel corespunzător;
  2. Să parcurgă în efectuarea traducerilor toate etapele de asigurare a calităţii (cercetare terminologică, redactare, stilizare, autorevizie, control final înainte de predare);
  3. Să agreeze termene de predare suficient de lungi și condiţii care le permit să realizeze traduceri de calitate;
  4. Să nu recurgă la înşelăciuni în vederea contractării traducerilor, să nu încredinţeze altor persoane efectuarea testelor preliminare şi, după obţinerea contractelor, să nu subcontracteze traducerea în curs fără acordul cesionarului (beneficiar /editură);
  5. Să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în calitatea de membri ai asociației, în virtutea contractelor semnate sau a relațiilor de colaborare stabilite;
  6. Să aibă o atitudine corectă şi loială faţă de colegi, să se delimiteze de orice fapte reprobabile sau atacuri la persoană şi să nu se angajeze în acţiuni care ar leza interesele profesionale ale celorlalţi membri ai asociaţiei;
  7. Să cunoască drepturile de autor care le revin în baza legii şi să se opună practicilor care încalcă legislaţia în vigoare în domeniul proprietăţii intelectuale;
  8. Să întreprindă demersurile necesare în vederea perfecționării profesionale continue;
  9. Să contribuie în măsura posibilităţilor, cunoştinţelor şi abilităţilor lor, la implementarea proiectelor Asociaţiei şi la dezvoltarea profesiei de traducător literar.