Recomandări contractuale

Conform legislației în vigoare, traducerile literare trebuie reglementate prin contracte de cesiune a drepturilor de autor (D.A.), încheiate între traducător și editura care urmează să publice cărțile traduse. Întrucât legislația privind proprietatea intelectuală și Codul Fiscal acordă anumite facilități persoanelor care dețin drepturi de autor,semnarea în acest scop a unui contract de prestări servicii între traducător și o societate comercială este nerecomandabilă.

Pe baza prevederilor legislative din domeniul protecției drepturilor de autor, Codului Fiscal actualizat și Directivei (UE) 2019/790 privind drepturile de autor, ARTLIT recomandă respectarea următoarelor cerințe în contractele de cesiune a drepturilor de autor pentru traduceri literare:

 1. Durata cesiunii să fie de maxim 5 ani, exclusiv pentru ediția tipărită pe hârtie şi tirajul precizat. Prelungirea duratei cesiunii şi / sau publicarea în alte formate să facă obiectul unui contract separat.
 2. Numele traducătorului să fie menționat pe pagina de gardă a traducerii tipărite (sau la loc vizibil pentru cele publicate în format digital).
 3. Contractul să menționeze datele de identificare fiscală şi contact atât pentru traducător, cât şi pentru editură (nume, adresă, CUI, CIF/CNP, telefon, e-mail etc.).
 4. Dacă sunt prevăzute penalități pentru întârzierea predării traducerii, acestea să fie egale cu cele pentru întârzierea  plății.
 5. Termenul de plată să fie calculat de la data predării traducerii (şi să NU depindă de publicarea acesteia). Traducătorul să condiționeze predarea traducerii de primirea contractului semnat de ambele părți, în original.
 6. Contractul să menționeze modalitatea de predare a traducerii (de ex. fișier anexat unui e-mail).
 7. Sumele agreate în moneda euro să fie achitate la cursul BNR valabil în data efectuării   plății.
 8. Evaluarea calităţii / acceptarea (sau respingerea) traducerii să se facă în maxim 30 de zile de la predare.
 9. Onorariul să fie achitat ca avans (30 % din total estimat) și diferenţa – în 30 zile de la predare.
  Traducătorul să primească gratuit minim 10 exemplare ale traducerii publicate.
 10. Onorariul să se stabilească în funcţie de pagina de autor cu maxim 2000 de caractere INCLUSIV spaţiile.
  La semnarea contractului, traducătorul să țină seama de un ritm de lucru fezabil, timpul necesar și motivația corespunzătoare, inclusiv o remunerație echitabilă, pentru realizarea unei traduceri optime din punct de vedere calitativ.