Recomandări contractuale

Legislația privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și Codul Fiscal în vigoare, acordă o serie de facilități traducătorilor literari, motiv pentru care traducerea cărților trebuie reglementată prin contracte de cesiune a drepturilor de autor, încheiate între traducător și editura care urmează să publice traducerea. Realizarea de traduceri literare în baza contractelor de prestări servicii cu societăți comerciale este nerecomandabilă, chiar dacă traducătorul este și persoană fizică autorizată (PFA).

Pe baza prevederilor Legii nr. 8 / 1996 (actualizată 2022) privind drepturile de autor și a principiilor contractuale elaborate de CEATL - Consiliul European al Asociațiilor de Traducători Literari, ARTLIT recomandă respectarea următoarelor cerințe în contractele de cesiune a drepturilor de autor pentru traduceri literare:

 1. Contractul să menționeze fiecare dintre drepturile cesionate, durata cesiunii (maximum 5 ani) și remunerația cuvenită traducătorului pentru fiecare dintre drepturile cesionate. Prelungirea duratei cesiunii şi / sau cesionarea altor drepturi de autor neprevăzute inițial să facă obiectul unui act adițional / unui contract separat.
 2. Numele traducătorului să fie menționat pe pagina de titlu a traducerii tipărite (sau la loc vizibil pentru cele publicate în format digital).
 3. Contractul să menționeze datele de identificare fiscală şi contact atât pentru traducător, cât şi pentru editură (nume, adresă, CUI, CIF/CNP, telefon, e-mail etc.).
 4. Dacă sunt prevăzute penalități pentru întârzierea predării traducerii, acestea să fie egale cu cele pentru întârzierea plății.
 5. Termenul de plată să fie calculat de la data predării traducerii; plata să se facă după acceptarea calitativă şi să NU depindă de data de publicare. Traducătorul să condiționeze predarea traducerii de primirea contractului semnat de ambele părți, în original.
 6. Contractul să menționeze modalitatea de predare a traducerii (de ex. fișier anexat unui e-mail).
 7. Sumele agreate în valută să fie achitate la cursul BNR valabil în data efectuării plății.
 8. Evaluarea calităţii / acceptarea (sau respingerea) traducerii să se facă în maximum 30 de zile de la predare.
 9. Onorariul să fie achitat sub forma unui avans la contractare, iar diferenţa să fie achitată în 30 zile de la predare / imediat după acceptarea calitativă. Traducătorul să primească gratuit minimum 10 exemplare ale traducerii publicate.
 10. Onorariul să se stabilească în funcţie de pagina de autor cu maximum 2000 de caractere INCLUSIV spaţiile.
  La semnarea contractului, traducătorul să țină seama de un ritm de lucru fezabil (timpul necesar pentru parcurgerea tuturor etapelor de asigurare a calității traducerii - documentare, cercetare terminologică, autorevizie, stilizare, control final înainte de predare) și de motivația corespunzătoare, inclusiv o remunerație echitabilă, pentru realizarea unei traduceri optime din punct de vedere calitativ.

Vezi și recomandările CEATL: Principii pentru contracte echitabile și Hexalogul sau Codul de bune practici.