Structura organizatorică

Organele de conducere a Asociaţiei sunt:

  • Adunarea Generală (totalitatea membrilor asociaţi) - exercită controlul activităților și finanțelor Asociației. Toţi membrii Asociaţiei au drept de vot egal.
  • Consiliul Director – asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și conducerea activităților curente.

Consiliul Director este desemnat prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani și se compune din:

  • Preşedinte
  • Vicepreşedinte
  • Trezorier / Casier
  • Secretar general

       CENZORUL ales de Adunarea Generală - monitorizează activitatea Asociației și asigură respectarea legalității în administrarea bunurilor și fondurilor bănești ale acesteia