Concediu medical / de maternitate

Data publicării: 18 dec 2023

Traducătorii independenți care nu sunt și salariați sau pensionari (lucrând în baza contractelor de drepturi de autor sau ca PFA) pot beneficia de concediu în cazul întreruperii activității din motive medicale dacă în prealabil au încheiat un contract facultativ de asigurare (v. model) cu Casa de Asigurări de Sănătate de care aparțin:

Condiția pentru a putea beneficia de concediu medical (CM) este să fi cotizat timp de minim 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii în care solicită concediul. 

Excepție: urgenţele medico-chirurgicale şi anumite boli infectocontagioase, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare - v. lista

Pentru încheierea contractului este necesară dovada achitării CASS 10% (se prezintă o copie a Declarației Unice depuse). 

Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este de 1% și se aplică la venitul lunar asigurat (rezultând cotizația lunară a persoanei asigurate).

Venitul lunar asigurat reprezintă venitul lunar / media lunară a venitului înscris în declarația fiscală, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția și nici mai mare decât echivalentul a de 3 ori valoarea acestuia. 

Ex.: Dacă salariul minim brut este 3300 lei, venitul lunar asigurat poate fi max. 9900 lei. La acest venit, contribuția achitată de asigurat este de 99 lei pe lună.

Pot acorda concedii medicale numai medicii care au încheiat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate: medicii de familie, din ambulatoriul de specialitate, de la camera de gardă sau din secția spitalului (în caz de internare).

Numărul de zile de concediu este stabilit de medic în funcție de motivul acordării CM (boli, accidente, maternitate / risc maternal, îngrijirea copilului bolnav etc.) și se referă la zile calendaristice

  • Concediile medicale (cumulate) nu pot însuma mai mult de 183 zile pe an pentru un asigurat, dar pentru perioade mai mari de 90 zile este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale. 

Medicul de familie solicită adeverința cu numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat asiguratul în ultimele 12 luni (pentru a ști dacă s-au depășit cele 90 zile). Asiguratul care nu este și salariat sau pensionar va obține adeverința de la Casa de Asigurări cu care a încheiat contractul (în București se solicită online - CASMB). 

  • În prima etapă, durata concediului acordat de medicul de familie poate fi de max. 4 zile, iar a celui acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu - max. 15 zile. Aceste perioade pot fi prelungite la 7 zile - de către medicul de familie, respectiv la 30 de zile - de către medicul din ambulatoriu. În total, medicul de familie poate acorda cel mult 28 de zile de concediu pe an, iar medicul din ambulatoriu - cel mult de 90 zile pe an
  • Concediul de maternitate se acordă pentru max. 126 zile (cumulate înainte și după naștere), dar cel puțin 42 trebuie să fie luate postnatal. Concediul de creștere a copilului se acordă pe o perioadă de cel mult doi ani de la naștere - sau trei ani, în cazul copiilor cu handicap.

Cuantumul indemnizației de care va beneficia asiguratul pe perioada CM se calculează aplicând procentul de plată stabilit prin lege la media zilnică a bazei de calcul, înmulțit cu numărul de zile lucrătoare incluse în perioada de CM acordată.  

  • Media zilnică a bazei de calcul se obține împărțind suma veniturilor asigurate în ultimele 6 luni la numărul total de zile lucrătoare din lunile respective. 
  • Procentul de plată este între 75% și 100% din media zilnică a bazei de calcul (în funcție de situație, cf. Anexei nr. 1 la Ord. Min. Săn. 125 / 2006).

Ex.: În baza unui contract cu venit asigurat lunar de 5000 lei (contribuție 50 lei / lună), unui traducător i se acordă un concediu medical (CM) de două săptămâni (în care sunt 9 zile lucrătoare), pentru un caz de boală pentru care legea prevede plata 75%, în cele 6 luni anterioare acordării CM fiind în total 123 zile lucrătoare. Calculul indemnizației se face astfel:

Media zilnică a bazei de calcul: 30000 lei (venit asigurat 5000 x 6 luni) / 123 zile lucrătoare = 243,90 lei

Indemnizație zilnică: 243,9 x 75% = 182,92 lei

Indemnizație totală pe perioada CM: 182,92 x 9 zile CM = 1646,28 lei brut

Indemnizațiile pentru CM sunt taxate cu 10% impozit pe venit, 25% contribuția pentru pensie CAS și 10% contribuția de asigurări sociale de sănătate CASS. 

 

Detalii

Documente necesare la încheierea asigurării pentru concedii medicale 

Ordonanța 158 / 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 

Norme de aplicare OUG 158/2005 

OUG 115 / 2023