Guvernul României aprobă proiectul de modificare a Legii privind dreptul de autor

Data publicării: 4 oct 2021

Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în acord cu prevederile Directivelor (UE) 789/2019 și 790/2019. Amendamentele la lege vizează acordarea unui grad ridicat de protecţie titularilor de drepturi de autor și optimizarea cadrului legal pentru exploatarea echitabilă a conţinutului operelor protejate.

Expunerea de motive și concordanța cu Directivele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Culturii

VEZI Proiectul de Lege actualizat după luarea în considerare a opiniilor exprimate în perioada de consultări publice, inclusiv a observațiilor formulate în punctul de vedere comun transmis de ARTLIT și Centrul P.E.N. România.
 
În urma aprobării de către Guvern, Proiectul de Lege urmează să fie înaintat către Parlamentul României.
 
Termenul inițial stabilit [cf. art. 29 Dir. (UE) 2019/790] pentru actualizarea legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe era 07 iunie 2021.