Impozitarea veniturilor din drepturi de autor

Informații, actualizate conform Codului Fiscal în vigoare de la 01.01.2018, referitoare la veniturile din drepturi de autor (DDA) cu reținere la sursă / venituri din drepturi de proprietate intelectuală (categoria “venituri din activități independente”).

Din veniturile DDA obținute din contractele cu editurile traducătorii au obligația să achite către stat impozitul, contribuția de asigurări sociale CAS (pt pensie) și contribuția pentru asigurări sociale de sănătate CASS.

ÎN PRIVINȚA IMPOZITULUI:
Fiind vorba de venituri cu regim de “reținere la sursă” a impozitului, editurile au obligația ca, la achitarea onorariului traducătorului, să rețină impozitul pe venit. Există două posibilități, pentru una dintre acestea traducătorul trebuie să opteze în scris la încheierea contractului:
– fie editura reține cota integrală ca impozit final (anterior era 16%; din 2018 e 10%)
– fie editura face reținere ca plată anticipată (anterior era 10%; din 2018 e 7%)

În 2017, în varianta întâi – reținerea la sursă ca impozit final, procentul 16% se aplica la valoarea venitului brut minus cota forfetară 40% minus contribuțiile sociale, CAS și CASS. În această situație traducătorul se achita de toate datoriile către stat, nu mai trebuia să depună niciun formular la ANAF.
Pentru cei care optau pentru reținerea la sursă ca plăți anticipate, procentul 10% se aplica la valoarea venitului brut (fără a fi diminuat cu cota forfetară 40% și contribuțiile). În acest al doilea caz, până în luna mai a anului următor celui în care se obțineau veniturile, traducătorul trebuia să depună Declarația 200 prin care să declare veniturile obținute în vederea regularizării: ANAF îi recalcula impozitul și contribuțiile datorate în funcție de impozitul total 16% și îi trimitea acasă decizia de impunere cu diferența de plată.

În 2018 nu mai este posibilă reținerea de către editură a contribuțiilor sociale, acestea cad în sarcina traducătorului.
În privința impozitului, este în continuare valabilă reținerea la sursă, traducătorul trebuie să opteze pentru una dintre cele două variante, însă chiar dacă optează pentru reținerea ca impozit final, editura aplică procentul 10% numai la valoarea venitului net (brut minus cota forfetară) fără a mai avea posibilitatea de a deduce și contribuțiile, care nu mai sunt în sarcina sa. În această variantă traducătorul nu mai trebuie să depună Declarația 200 ulterior.
În cazul impozitului ca plăți anticipate, cota de 7% se aplică în continuare la venitul brut. În acest caz, traducătorul va depune Declarația 200 în luna mai 2019, iar ANAF îi va recalcula impozitul datorat în funcție de cota finală 10% aplicată la venitul net (brut minus cota forfetară).

ÎN PRIVINȚA CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, începînd din 2018 traducătorul trebuie să le achite trimestrial, pe baza estimării veniturilor din anul în curs, conform Declarației 600. Obligația se referă inclusiv la traducătorii care sunt și salariați.
Procentele au crescut: 25% pt CAS (față de 10,5% anterior), respectiv 10% pt CASS (față de 5,5% anterior).
Valoarea contribuțiilor se calculează de către ANAF pe baza Declarației 600 care trebuie depusă de fiecare traducător anticipat pentru 2018 în funcție de un anumit plafon.

Plafonul pentru determinarea obligației de plată a CAS:  Se adună toate veniturile brute din anul 2017, se scade cota forfetară de 40% şi rezultatul se împarte la numărul de luni de activitate (lunile în care ai obţinut / încasat efectiv veniturile). Dacă suma lunară medie astfel rezultată este de minim 1900 lei ai obligaţia să plăteşti CAS. Sunt scutiți de această obligație traducătorii care sunt și pensionari. Dacă suma lunară medie rezultată este sub 1900 lei, nu ai această obligaţie, totuşi poţi opta pentru plata CAS dacă doreşti să beneficiezi de pensie.

Plafonul pentru determinarea obligației de plată a CASS:  Se adună toate sumele brute încasate în 2017 din DDA, se scade din totalul rezultat cota forfetară de 40% şi se obţine baza de calcul. Dacă baza de calcul este de minim 22800 lei (venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de bază minime brute, 1900 x 12 luni) ai obligaţia să plăteşti CASS. Dacă baza de calcul rezultată este mai mică de 22800 lei nu ai această obligaţie, totuşi poţi opta pentru plata CASS dacă doreşti să beneficiezi de asigurare medicală.

 

PRECIZARE: prin “venit net” legea vizează “venitul brut minus cota forfetară”, care reprezintă baza de calcul pentru obligațiile contribuabilului, nu banii cu care rămâne traducătorul în urma achitării acestora la Stat.

 

Informații valabile la data redactării, 24.01.2018. Urmăriți actualizările

 

Vezi şi: