Calculator venituri din D.A.

Impozitarea drepturilor de autor (cu reţinere la sursă) conform Codului Fiscal în vigoare pentru veniturile obținute în anul 2017:

* Din venitul brut se deduce cota forfetară 40% și rezultă baza de calcul
* La baza de calcul se aplică procentele contribuțiilor: CAS pensie 10,5% și CASS sănătate 5,5%. Sumele rezultate se scad din baza de calcul, rezultînd venitul impozabil. Traducătorii care sunt și pensionari nu trebuie să achite CAS pensie.
* La venitul impozabil se aplică impozitul 16%
* Venitul net se obține scăzînd din venitul brut sumele reprezentînd CAS, CASS și impozitul.

În momentul semnătrii contractului, traducătorul trebuie să opteze pentru reținere la sursă ca impozit final 16% sau ca plăți anticipate 10%.

 

Impozitarea drepturilor de autor (cu reţinere la sursă) conform Codului Fiscal modificat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 79/2017 pentru veniturile obținute începînd cu 01.01.2018:

* Din venitul brut se deduce cota forfetară 40% și rezultă baza de calcul (la fel ca în 2017)
* Procentele (modificate ale) contribuțiilor, CAS pensie 25% și CASS sănătate 10%, se aplică la un venit ales de contribuabil, dar nu mai mic decât salariul minim brut pe țară (care va fi 1900 lei din ianuarie 2018). Sumele rezultate sunt fixe așadar și se datorează doar în situaţia în care venitul net realizat în anul precedent, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, va fi cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia. Ca și în 2017, în 2018 traducătorii care sunt și pensionari nu trebuie să achite CAS pensie.
* Venitul impozabil se calculează scăzînd din baza de calcul sumele reprezentînd CAS și CASS.
* La venitul impozabil se aplică impozitul 10%
* Venitul net se obține scăzînd din venitul brut sumele reprezentînd CAS, CASS și impozitul.
În momentul semnării contractului, traducătorul trebuie să opteze pentru reținere la sursă ca impozit final 10% sau ca plăți anticipate7%.

CALCULATOR venituri DA – nepensionari

CALCULATOR venituri DApensionari